Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang
Hợp tác đào tạo kỹ năng CNTT và phần mềm nguồn mở cho các trường học trong toàn tỉnh Hậu Giang
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu
Hợp tác đào tạo “ứng dụng công nghệ TT trong đổi mới phương pháp dạy và học” cho giáo viên
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang
Hợp tác đào tạo “ứng dụng công nghệ TT trong đổi mới phương pháp dạy và học” cho giáo viên
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
Hợp tác đào tạo “Ứng dụng công nghệ thông tin"
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau
Hợp tác đào tạo “Ứng dụng công nghệ thông tin"
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu
Hợp tác đào tạo “Ứng dụng công nghệ thông tin"