Nguồn lực | Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ
 

Đội ngũ cán bộ của Trung tâm Công nghệ Phần mềm- Đại học Cần Thơ không ngừng nâng cao trình độ với các Tiến sĩ, Thạc sĩ chuyên ngành tốt nghiệp trong nước và nước ngoài như Pháp, Bỉ, Thái Lan, … Hàng năm, Trung tâm đều có chiến lược đào tạo cán bộ nhằm cập nhật những công nghệ mới nhất. Ngoài ra, các dự án phần mềm, hoạt động đào tạo và nghiên cứu phát triển tại Trung tâm luôn có sự hỗ trợ đắc lực về nhân lực của Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông ĐHCT.

CUSC với đội ngũ cán bộ trẻ, năng động và sáng tạo luôn có khát vọng làm chủ công nghệ mới và cung cấp những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng sự mong đợi của khách hàng.