Thành tựu | Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ
 
Tên giải thưởng Sản phẩm đạt giải Năm
Giải nhất: Sản Phẩm CNTT Xuất Sắc khu vực ÐBSCL Website Quản Lý Hành Chánh (CUSC - eOMS) 2004
Giải KK: Cuộc thi sáng tạo Khoa Học Kỹ Thuật TP. Cần Thơ Từ Ðiển Thuật Ngữ Khoa Học 2005
Giải Ba: Trí Tuệ Việt Nam – ÐBSCL Website Ðãng Ký Môn Học Trực Tuyến (CUSC - CReg) 2006
Giải Nhất: Trí Tuệ Việt Nam – ÐBSCL Cổng Thông Tin Ðiện Tử iPortal (CUSC-iPortal) 2006
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Thành tích hoạt động xuất sắc năm học 2004-2005 2006
Giải Thưởng Sao Khuê - Phần mềm ưu Việt của Vinasa Giải Pháp Tổng Thể hệ thống bệnh viện (CUSC-HIS) 2007
Giải KK: TTVN ÐBSCL 2007 Quản lý thời gian sử dụng máy tính 2007
Giải Thưởng Sao Khuê - Phần mềm ưu Việt của Vinasa Cổng Thông Tin ÐBSCL 2008
Giải Thưởng Sao Khuê - Phần mềm ưu Việt của Vinasa Hệ thống tích hợp thông tin Quản lý đào tạo – CUSC-UIIS 2009
Giải Thưởng Sao Khuê - Phần mềm ưu Việt của Vinasa Hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến - CGATE 2013